Etusivu > Palkat > Ajoneuvonosturinkuljettaja palkka > Ajoneuvonosturinkuljettaja koulutus ja työ

Ajoneuvonosturinkuljettaja koulutus ja työ

Ajoneuvonosturinkuljettaja työ & työnkuva

Käyttävät ja valvovat kiinteästi asennettuja tai liikkuvia nostureita, nostolaitteita ja taljoja.

Ajoneuvonosturinkuljettaja työtehtävät

- kiinteiden tai siirrettävien nostureiden käyttö laitteiden ja materiaalien nostamiseen, siirtämiseen ja paikalleen asettamiseen
- nostolaitteiden käyttö rakennustyömailla tai kaivoksissa ja näiden laitteiden toiminnan valvonta
- hiihtohissien ja vastaavien laitteiden käyttö ja valvonta
- lauttojen tai proomujen koneiden käyttö ja valvonta kuljetettaessa tavaroita, matkustajia ja ajoneuvoja vesiteitse lyhyitä matkoja
- vesi- ja tieliikenteen tarvitsemien siltojen avaus- ja sulkumekanismien käyttö ja valvonta
- ruoppauslaitteilla varustettujen nostolaitteiden käyttö vesiteiden ruoppaamisessa ja näiden laitteiden toiminnan valvonta
- laivoihin tai proomuihin asennettujen nostureiden käyttö laitteiden ja materiaalien nostamiseen, siirtämiseen ja paikalleen asettamiseen ja näiden nostureiden toiminnan valvonta

Esimerkkejä:
- nosturinkuljettaja
- satamanosturinkuljettaja
- ajoneuvonosturinkuljettaja
- torninosturinkuljettaja
- hiihtohissinhoitaja

Tähän ei kuulu:
- lossinkuljettaja (8350)

Ajoneuvonosturinkuljettaja työ

Ajoneuvonosturinkuljettaja ohjaa ajoneuvoalustalla olevaa nosturia, jolla voi ajaa myös maanteillä. Ajoneuvonosturinkuljettajat työskentelevät nostotöitä suorittavissa yrityksissä, rakennusliikkeissä, teollisuuslaitoksissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Työssä tarvitaan hyvää näköä, tarkkaavaisuutta ja yhteistyökykyä.

Työtehtävät

Ajoneuvonosturinkuljettaja työskentelee ajoneuvoalustalla olevassa nosturissa, jolla lastataan, puretaan ja siirretään tavaraa. Ajoneuvonosturi on sijoitettu alustalle, joka liikkuu pyörillä tai telaketjujen varassa. Nosturin korista ylettyy myös korkealle tekemään sähkötöitä, pesemään talojen sei niä, maalaamaan jne.

Tehtäviin kuuluvat ajoneuvonosturin kuljettaminen tiellä ja käyttö työmailla. Lisäksi kuljettaja tavallisesti saattaa nosturin työkohteessa toimintakuntoon ennen varsinaista nostotyötä. Kuljettaja tekee myös ajoneuvonosturin vaatimat tavallisimmat huoltotyöt.

Suurikokoisen nosturin siirtäminen teitä ja katuja pitkin, työn suorittaminen, nosturin paikka jne. suunnitellaan etukäteen. Ajonosturin sijoitetaan, ja sitä ohjataan niin, että nostoissa ja muissa tehtävissä on mahdollisimman vähän heilunta- tai sivuttaisliikkeitä.

Nosturit ovat kehittyneet ominaisuuksiltaan hyvin teknisiksi kuormanvalvontatietokoneineen. Kuljettaja tekee lähes kaikki toimet yhdessä apuhenkilön kanssa, johon hän on yhteydessä joko radiopuhelimella tai käsimerkkien avulla.

Nosturia ohjataan kuljettajanhytistä, erillisestä nosturinhytistä tai kauko-ohjauksella. Kuljettajan pääasiallisina työtiloina on kaksi ohjaamoa, jotka ovat suhteellisen hiljaisia ja meluttomia. Pienillä toimenpiteillä voidaan konetta ohjata suorittamaan monia toimintoja.

Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Projektin tultua valmiiksi siirrytään seuraavalle työmaalle. Työlle on ominaista liikkuvuus. Työ on yleensä päivätyötä, mutta toisinaan voidaan työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikat

Ajoneuvonosturinkuljettajat työskentelevät nostotöitä suorittavissa yrityksissä, rakennusliikkeissä tai teollisuuslaitoksissa. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä tai urakoitsijoina.

Ajoneuvonosturinkuljettaja työn vaatimukset

Raskaiden taakkojen nostaminen on vastuullista työtä, joka vaatii hyvää keskittymiskykyä, tarpeellista varovaisuutta ja hyvää huomiokykyä.

Myös hyvä näkö ja koordinaatiokyky ovat tarpeen. Tilan hahmottamiskyky sekä liikkeiden ja etäisyyksien arviointi on työssä keskeistä.

Jatkuva tarkkaavaisuus on tarpeen, sillä mahdollinen virheliike tai erehdys voi johtaa kohtalokkaisiin tapaturmiin.

Ajoneuvonosturinkuljettajan on oltava jatkuvasti valppaana sekä ajaessaan nosturia että suorittaessaan nostotehtäviä sekä liikenteen että työturvallisuuden takia.

Tekninen osaaminen sekä monien ohjauslaitteiden varma hallinta on välttämätöntä. Työ vaatii sujuvaa merkeillä viestimisen kykyä aputyöntekijän kanssa.

Säät ja vuodenajat vaihtelevat. Talviolosuhteet voivat olla petollisia, jolloin pitää olla erityisen tarkkaavainen ja varovainen. Liukkaalla kelillä nosturi voi lähteä liukumaan, ja sitä voi olla vaikea pysäyttää.

Rakennustyömailla työskentely edellyttää sekä oma-aloitteisuutta että yhteistyökykyä.

Rakennusalalla tapahtuvat muutokset korostavat ammattitaidon monipuolisuutta, oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, tehokkuutta ja laatuajattelua.

Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta rakennustyömaalla työskentely edellyttää edelleen hyvää fyysistä kuntoa.

Epilepsia tai muu liikenne- ja nostoturvallisuutta vaarantava ruumiillinen vamma estää ammatissa toimimisen.

Melko yksipuoliset työliikkeet ja -asennot saattavat aiheuttaa rasitusta.

Koulutus

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto antaa pätevyyden toimia ajoneuvonosturin kuljettajana.

Tutkinnon suorittamiseen valmistavaa koulutusta järjestetään ammattikoulutuskeskuksissa.

Pääsyvaatimuksena on yleensä raskaan kaluston tai työkoneen ajokokemus sekä voimassa oleva ABC-luokan ajokortti. Lisäksi edellytetään normaalia kuuloa, näköä ja stereonäkökykyä.

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattiin voi valmistua oppisopimuksella.Viralliset kelpoisuusehdot

Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli 5 tonnia, kuljettajalla on oltava ammattitutkintolaissa tarkoitettu ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

Palkkaus

Ajoneuvonosturinkuljettajan palkkaus ja työehdot määräytyvät maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen mukaan. Palkkaus perustuu tuntipalkkaan, jonka suuruus määräytyy töiden vaativuuden mukaan. Peruspalkan päälle maksetaan erilaisia lisiä, kuten vastuu- ja tehotuntilisiä. Alalla maksetaan myös urakkapalkkaa.

Työmarkkinatiedot
(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Maanrakennusala

Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä. Rakennusalan toimintaan heijastuvat nopeasti maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet, mikä näkyy myös työllisyydessä.

Maa- ja vesirakentamisen työllisten määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 20 000 henkeä. Alalla on paljon kausiluontoisia ja osa-aikaisia toimijoita, sillä kaikkia töitä ei voi tehdä ympärivuotisesti.

Laskusuhdanteen jäljiltä alalla on työttömiä työnhakijoita. Ratahankkeet, tunnelirakentaminen, energiaverkostojen rakentaminen ja kaivosten avaaminen ovatkasvussa.

Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita.

Lähinimikkeet

nosturinkuljettaja