Minimipalkka, vähimmäispalkka

Suomessa ei ole tällä hetkellä lakisääteistä minimipalkkaa, kuten monissa muissa maissa. Sen sijaan minimipalkat määritellään alojen työehtosopimuksissa. Kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksesta mitä määritellään minimipalkaksi. Jos minimipalkkaa ei ole määritelty, laissa määritellään, että palkan on oltava "tavanomainen ja kohtuullinen palkka".

10 §

Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa

Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.
(Työehtosopimuslaki 10 §) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Ammattiliitot | Työttömyyskassat